Dne 18. 5. se konalo další zasedání Školního parlamentu. Předcházelo mu ještě několik zasedání v dnech minulých, avšak jejich tématem byly především přípravy Cen generála Lišky.

Dnešní zasedání bylo, oproti minulým zasedáním, pestřejší. V úvodu byl zmíněn nápad, pocházející z krabice nápadů – místa, kam mohou studenti přispět svými nápady a připomínkami.

Konkrétně šlo o návrh na rozšíření nabídky školního bufetu o sezónní ovoce a další zdravé produkty. To parlament zaujalo, návrh byl přijat, a bude řešen na příslušných místech. Potom přišla nejpodstatnější část tohoto zasedání – volba předsednictva pro příští školní rok. Předsedou byl znovuzvolen Vojtěch Franců z kvinty. Volba předsedy byla poměrně rychlá a jednoznačná, avšak u volby místopředsedů už tomu tak nebylo. Ve dvoukolové volbě byla znovuzvolena Terezie Zahrádková z kvinty a novým zastáncem postu druhého místopředsedy se, po velmi napínavém hlasování, stal Antonín Vřešťál z primy. V závěru byl zapisovatelem a mluvčím znovu ustanoven Jan Dubický. Nezbývá, než popřát novému vedení hodně zdaru a ať je přinejmenším stejně úspěšné, jako to minulé.

Jan Dubický
mluvčí školního parlamentu