Přijímací řízení na Gymnázium Turnov se řídí aktuálně platným školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Otevírané obory pro školní rok 2024/2025:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – bude přijato 30 žáků
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – bude přijato 30 žáků


Kritéria přijímacího řízení

pro školní rok 2024/25 naleznete zde.


Podání přihlášek do přijímacího řízení

Aktuální informace naleznete zde.

Papírová verze přihlášky je ke stažení zde.

Přihlášku ke studiu můžete osobně odevzdat ve studovně školy v pracovní dny od 7.30 do 15.00 h.
V pátek 2. února 2024 (pololetní prázdniny) od 9.00 do 11.00.

K přihlášce nepřikládejte Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.


Termíny jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté studium – řádný termín

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Osmileté studium – řádný termín

  • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Oba typy studia – náhradní termín

  • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  • 2. termín: úterý 30. dubna 2024