Způsob a podmínky ukončování vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni vzdělání proběhne v souladu s příslušnými právními předpisy, zvláště zákonem č. 284/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška o ukončování studia ve středních školách a učilištích, resp. vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Zkušebními předměty společné části jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika. Žák koná povinně zkoušku z českého jazyka a literatury, k tomu volí mezi cizím jazykem a matematikou. Kromě toho může žák zvolit až 2 nepovinné zkoušky z výše uvedených předmětů a předmětu matematika rozšiřující.

Zkušebními předměty profilové části jsou český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, dějepis, základy společenských věd, informatika a ICT, výtvarná výchova, Biologie AP, Informatika AP, Základy společenských věd AP. V profilové části koná žák zkoušku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dalších dvou zkoušek. Pokud si žák vybere ve společné části zkoušku z cizího jazyka, musí z tohoto předmětu maturovat i v profilové části. Pokud žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět matematiku, může z tohoto předmětu maturovat také v profilové části, pouze však v nepovinné zkoušce.

Zkouška z českého jazyka a literatury i cizího jazyka se skládá z písemné (slohové) práce a ústní zkoušky. Písemná práce z českého jazyka a literatury musí mít rozsah minimálně 250 slov, žáci si vybírají nejméně ze 4 zadání a na zpracování mají alespoň 110 minut. Písemná práce z cizího jazyka musí mít rozsah minimálně 200 slov, žáci si vybírají nejméně ze 4 zadání a na zpracování mají alespoň 60 minut. Zkouška z předmětů matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, dějepis, základy společenských věd, informatika a ICT je formou ústního zkoušení. Zkouška z výtvarné výchovy se skládá z obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky. V předmětech Biologie AP, Informatika AP má zkouška podobu maturitní práce a obhajoby maturitní práce. AP zkouška plně nahrazuje maturitní práci s váhou 60 % konečného hodnocení, obhajoba maturitní práce s váhou 40 % konečného hodnocení. V předmětu Základy společenských věd AP se zkouška skládá ze tří částí – maturitní práce, obhajoba maturitní práce a ústní zkoušení. AP zkouška plně nahrazuje maturitní práci s váhou 55 % konečného hodnocení, obhajoba maturitní práce s váhou 15 % konečného hodnocení a ústní zkoušení s váhou 30 % konečného hodnocení. V ústní části žáci losují z omezeného počtu témat předmětu Základy společenských věd. AP zkoušky hodnotí College Board USA v bodovém rozpětí od 1 do 5 (AP Exam Scores), kde 5 je nejlepší možné hodnocení.  Část profilové maturitní zkoušky u výše uvedených předmětů lze nahradit AP zkouškou, jejíž úspěšnost byla hodnocena minimálně výsledkem 3.

Stupeň prospěchu pro hodnocení maturitní práce

Výsledek AP zkoušky (AP Exam Score)  Stupeň prospěchu pro hodnocení maturitní práce 
5 1
4 1
3 2

 

V profilové části může žák zvolit až 2 nepovinné zkoušky z téže nabídky předmětů. Konal-li žák úspěšně mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka na úrovni B2 a vyšší, může touto zkouškou nahradit nepovinnou maturitní zkoušku z cizího jazyka v profilové části.