Volby proběhly řádně 24. 9. 2019.

Řádným členem školské rady se stal Kristián ŠRAJER, zletilý student 7. A. Zápis o průběhu voleb je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Mgr. Miroslav Vávra, ředitel školy