Ředitel školy vyhlašuje volby do rady školy na jedno uvolněné místo.

Ředitel školy vyhlašuje na 24. září 2019 doplňovací volby do rady školy. Zdůvodnění: zástupkyní zletilých žáků v radě školy byl Kateřina Kudělková, která úspěšně dokončila studium na naší škole.

Její místo se tím pádem uvolnilo a počet členů rady klesl na 5. Je tedy třeba "dovolit" zástupce zletilých žáků, příp. zákonných zástupců nezletilých žáků.

Průběh volby: do pátku 20. září 2019 do 12.00 je možno doručit do kanceláře školy jména kandidátů (na nominační listině musí být uvedeny identifikační údaje kandidáta – jméno, datum narození, bydliště, to, zda jde o zletilého žáka, či zákonného zástupce nezletilého žáka). V úterý 24. 9. 2019 proběhnou vlastní volby ve dvou vlnách: mezi 9.40 a 10.00 mohou volit zletilí žáci, mezi 13.30 a 15.30 mohou volit zákonní zástupci nezletilých žáků. Každý volič musí být před volbou zapsán do voličského seznamu. Výsledky budou vyhlášeny do středy 25. 9. 2019 do 12.00 prostřednictvím webu školy.

Mgr. Miroslav Vávra, ředitel školy