3. dubna 2024 proběhlo okresní kolo MO v Semilech pro kategorie Z6, Z7, Z8.

Naše studentky a studenti opět zaujali přední místa.

Kategorie Z6: 2. místo Štěpán Louda, 3. – 4. místo Anna Maria Sýkorová, 5. – 8. místo Ema Budinová
Kategorie Z7: 4. – 5. místo Anna Pažoutová
Kategorie Z8: 1. místo Jáchym Kučera

26. 3. se v Liberci konalo krajské kolo MO v kategorii Z9.

Studentka Anna Matiášková zde obsadila krásné 2. – 3. místo.
Do kraje postoupila z 1. místa okresního kola v Semilech.

Všem blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.