V pondělí 15. 4. jsme se s panem profesorem Mlejnkem vypravili po naučné stezce vedoucí z Dolánek, přes Malý Rohozec, až do Jenišovic, s cílem dozvědět se co nejvíce informací o životě jednoho z nejvýznamnějších českých historiků a rodáka z Malého Rohozce, Josefa Pekaře.

V 8.30 hod. jsme se všichni sešli u prvního informačního panelu, naproti Dlaskovu statku v Dolánkách, kde začíná naučná stezka. Od Dlaskova statku jsme se dále přesunuli k tůni Bezednice, u které na nás čekal druhý informační panel s naučným textem. Třetí zastávkou bylo rodiště Josefa Pekaře na Malém Rohozci. Dozvěděli jsme se, že Pekař se zde sice narodil, ale nevyrůstal. Své dětství strávil v Daliměřicích, které jsou dnes už součástí Turnova. Navíc jeho rodná chalupa v roce 1968 shořela při požáru. Čtvrtá zastávka byla u pomníku Josefa Pekaře v malorohozecké části Na Černavě, odkud bylo vidět i na nedaleký pivovar. Pivo bylo součástí každodenního Pekařova života, proto není divu, že nejčastějším místem, kde se historik scházel s přáteli, byla pražská hospoda U Kupců. Pátý panel se nacházel na místě, ze kterého byl krásný výhled do krajiny turnovského okolí. Turnov a Český ráj patřily neodmyslitelně do historikova života stejně jako pivo a doutník. Poslední zastávkou na naší cestě po stopách Josefa Pekaře byl hřbitov v Jenišovicích, kde je tento významný český historik pochován. Konec naučné stezky ale neznamenal konec naší cesty, my jsme se vydali zpátky do Dolánek. To se nám nakonec povedlo a v Dolánkách už jsme každý šel svojí cestou.

Jsme rádi, že jsme si naučnou stezku mohli projít a dozvěděli jsme se tak o životě velice významné osoby české historie.

Adéla Linková a Markéta Mlejnková, 1.C

Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C
Pekař 1.C