Ve čtvrtek 6. října se budoucí maturanti z dějepisu vypravili do Muzea Českého ráje v Turnově.

Patnáct maturantů zde očekávali pracovníci muzea - Mgr. David Marek a Mgr. Antonín Mojsl, absolvent gymnázia, aby je zasvěceně provedli dvěma aktuálními výstavami, které připravili v rámci oslav 750 let od založení města. Výstava "Proměny moderního města, staré pryč, nové sem" byla umístěna v Kamenářském domě. Jedná se o kolekci fotografií Pavle Charouska, Pavla Matyse, Pavla Jakubce a Břetislava Jansy, která dokumentuje změny ve městě za posledních třicet let. Ve výstavním sále muzea pak studenti zhlédli okomentovanou výstavu "Kamenná paměť města - kulturní památky Turnova." Velmi vhodným doplňkem expozice byla názorná mapa města s rozmístěním jednotlivých cenných architektonických objektů. Jsme velmi rádi, že i v letošním školním roce pokračujeme v dlouholeté spolupráci mezi naší školou a Muzeem Českého ráje v Turnově.

Mgr. Pavel Mlejnek, předmětová komise dějepisu

Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu
Dějepisný seminář v muzeu