Ve čtvrtek 30. listopadu se na naší kole uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády, kterou pořádá Katedra PVH a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

V obou věkových kategoriích (nižší / vyšší gymnázium) se školního kola zúčastnilo celkem 34 nadějných historiků napříč ročníky. Tematickým zaměřením letošního ročníku celostátní soutěže je "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa." Za přípravu a organizaci je třeba poděkovat profesorce Lence Myslivcové.

Mgr. Pavel Mlejnek, předmětová komise dějepisu

Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo
Dějepisná olympiáda školní kolo