V pátek 24. 11. jsme celá třída s doprovodem profesorky Vavřichové vyrazili do Muzea Českého ráje na zajímavou geologickou exkurzi.

Hned na začátku se nás ujal náš průvodce výstavou „Jak vznikají hory“ doktor Jan Bubal, který nám s pomocí hologramu představil stavbu Země. Další části exkurze probíhaly v podobném duchu, když jsme procházeli interaktivní výstavou. Ta zahrnovala např. seismické jevy, pohyby litosférických desek a postupný vývoj naší planety. Prohlídku jsme bohužel museli zkrátit, neboť jsme pospíchali na hodinu matematiky. Výstava byla obsahově dost objemná a díky tomu můžeme poznatky z geologie využívat po celou kvartu.

Za 4.A Mikuláš Měkyna

Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A
Pohyb kontinentů 4.A