Ředitel školy vyhlašuje volby do rady školy na jedno uvolněné místo.

Ředitel školy vyhlašuje na 20. září 2016 doplňovací volby do rady školy. Zdůvodnění: zástupkyní zletilých žáků v radě školy byl Kateřina Čihulková, která úspěšně dokončila studium na naší škole. Její místo se tím pádem uvolnilo a počet členů rady klesl na 5. Je tedy třeba "dovolit" zástupce zletilých žáků, příp. zákonných zástupců nezletilých žáků.

Průběh: do pondělí 19. září 2016 do 12,00 je možno doručit do kanceláře školy jména kandidátů (na nominační listině musí být uvedeny identifikační údaje kandidáta – jméno, datum narození, bydliště, to, zda jde o zletilého žáka, či zákonného zástupce nezletilého žáka). V úterý 20.9. 2016 proběhnou vlastní volby ve dvou vlnách: mezi 9,40 a 10,00 mohou volit zletilí žáci, mezi 13,30 a 15,30 mohou volit zákonní zástupci nezletilých žáků. Každý volič musí být před volbou zapsán do voličského seznamu. Výsledky budou vyhlášeny do středy 21.9. 2016 do 12,00.

Mgr. Miroslav Vávra, ředitel školy