V úterý 16. dubna se naše třída 2.C vydala na exkurzi do Prahy.

Cílem exkurze bylo přiblížit nám život židů a navštívit památky spojené s judaismem, což se povedlo na výbornou.

 Jako první památku jsme navštívili Staronovou synagogu, která je jednou  nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. V této synagoze jsme byli seznámeni jak se stavbou, tak se životem židů a jejich rituály. Dále naše kroky směřovaly do Židovského muzea. Zde jsme se dozvěděli, jak vypadalo židovské město dříve, co židé museli nosit, aby se odlišili od vyznavačů jiného náboženství, jak těžký měli svůj osobní život, jelikož nesměli mít vztah s příslušníky jiného náboženství. Poté jsme navštívili starý židovský hřbitov. K vidění jsou zde obrovské zdi plné jmen židů, kteří přišli o život, obrázky dětí, které zažily nelehké chvíle v brzkém věku a hrob, kde je pochovaný Rabi Löw. Dále následovala Klausova synagoga a poslední památka, kterou byla Španělská synagoga, která je dominantní svým interiérem. V této synagoze jsme mohli vidět překrásný oltář, dopisy, historické knihy, oblečení i fotografie významných lidí.

Z dnešní exkurze si odvážíme spoustu poznatků a informací, které někteří z nás dodnes ani nevěděli, za což vděčíme velice milé a hodné paní průvodkyni Evě Kuželové, jejímuž srdci je toto téma blízké. Celým dnešním dnem nás prováděla a svět židů nám přiblížila nejlépe, jak to bylo možné. Už se těšíme na další exkurzi za historií.

Anna Marie Kněbortová 2.C

Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C
Židovská Praha 2.C