Dějepisný seminář ve středu 25. května tedy proběhl na turnovském nádraží, kde Legiovlak až do neděle 29. května sídlí. Poté se souprava čítající několik vagonů přesouvá do Liberce.

Po zhlédnutí úvodního filmového dokumentu naše studenty převzal jeden ze členů Československé obce legionářské a v replice dobové uniformy ruského legionáře je provedl vlakem. V průběhu exkurze odpovídal na dotazy a představoval rozličné exponáty, mezi kterými nechyběly uniformy, zbraně a výstrojní součástky. Na závěr se studenti zvěčnili do návštěvní knihy. Počasí nám tentokrát moc nepřálo, nicméně i tak byl tento seminář mimo školní budovu velmi podnětným. Po pádu komunistické diktatury v roce 1989 je téma československých legií opět nedílnou součástí školních vzdělávacích plánů. Bez hrdinství a obětí našich legionářských dobrovolníků by Československo vzniklo stěží.

Mgr. Pavel Mlejnek, předmětová komise dějepisu