Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2024/2025.

Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení ve druhém kole následující kritéria: Kritéria přijímacího řízení 2024 – 2. kolo.

Přihlášku může podat uchazeč, který v prvním kole konal jednotnou přijímací zkoušku, ale v prvním kole nebyl přijat do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.

Přihlášku můžete podat třemi způsoby:
a) elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
b) v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
c) podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Termín pro odeslání přihlášky zákonným zástupcem uchazeče je 24. května.

Výsledky přijímacího řízení: výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 21. 6. 2024 na internetových stránkách školy www.gytu.cz a na vývěsce před budovou školy.

Správní řízení: v rámci správního řízení budou moci zákonní zástupci v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 Zákona 500/2004 Sb. (Správní řád) nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům k rozhodnutí dne 18. 6. 2024 v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Poznámka pro zákonného zástupce: rozhodnutí o přijetí a nepřijetí je dáno výsledkovou listinou a nezasílá se.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání můžete podat i osobně na Gymnáziu Turnov do středy 26. 6. 2024.

Veškeré informace k přihlašování najdete na webu www.prihlaskynastredni.cz