V pátek 23. 9. 2022 se uskutečnilo první setkání školního parlamentu v tomto školním roce.

Stihlo se probrat několik věcí, ať už nedokončené v loňském roce, např. nové zvonění, nebo také nové změny v areálu a prostorách školy. Doufáme, že se letos vše vydaří podle plánů.

Zlatušková Sofie, Bičík Filip 4.A