S nadějí na normální průběh školního roku otevíráme ve spolupráci s TJ Turnov možnost podání přihlášky do RSP.


Jedná se o program pro výkonnostní sportovce od tercie výše, jejichž účast doporučí trenér a kteří jsou pod dohledem sportovního lékaře. Podmínky jsou podrobně popsány v přiložených dokumentech. Termín lékařské prohlídky konzultujte se svým trenérem individuálně, není nutnou podmínkou podání přihlášky, ale účasti v programu. Dotazy zodpoví váš trenér, učitel TV, nebo vých. poradkyně školy.

Uzávěrka přihlášek je 24. 9. 2021.