Do školské rady byli zvoleni MUDr. Eva Dědková a Jakub Mertlík.

14.9. 21 proběhly volby členů školské rady, kteří zastupují zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, 15.9. 21 zasedla volební komise, která sečetla odevzdané hlasy s následujícím výsledkem:

MUDr. Eva Dědková - 42 hlasů, Jakub Mertlík - 40 hlasů, ing. Marek Mohyla - 18 hlasů. Členy školské rady byli zvoleni: MUDr. Eva Dědková a Jakub Mertlík. Školská rada tak bude mít pět členů. Šestého člena musí jmenovat po zesnulé Dr. Maierové RLK.