V pátek 3. května se sexta účastnila terénního geologického cvičení ve Vazoveckém údolí pod vedením učitele zeměpisu Pavla Mlejnka.

Expedice započala srazem u Dlaskova statku v 8:30 ráno. I přes geologickou tématiku nám byla nejdříve představena naučná stezka Josefa Pekaře, ke které měl pan Mlejnek, jakožto jeden z jejích autorů, mnoho co říci. Po tomto výkladu se již skupina vydala na cestu vzhůru Vazoveckým údolím.

Na celkem čtrnácti zastávkách se studenti postupně dozvěděli jak o geologické historii Českého ráje a Vazoveckého údolí, tak i o významu a využití samotného Vazoveckého potoka, to znamená  od čerpání vody pro Rohozecký pivovar, až po chov pstruhů díky čistotě své vody a energii pro mlýnská kola v minulosti. Velké téma cvičení také tvořilo téma krasových (v minulosti pseudokrasových) jevů spojených s ponory a vývěry místních vodních toků, které jsou exkluzivní právě pro tuto oblast. Nesměla chybět ani zmínka o speleologické výpravě do nitra vývěru u Bartošovy pece v roce 2000, ten odhalil přibližně 200 m dlouhý tunel, kterým voda protéká, než se dostává na povrch.

Výprava byla zakončena u Ondříkovického propadání okolo 11:15.

Jáchym Matějka, sexta

Geologické cvičení 6.A
Geologické cvičení 6.A
Geologické cvičení 6.A
Geologické cvičení 6.A
Geologické cvičení 6.A
Geologické cvičení 6.A
Geologické cvičení 6.A
Geologické cvičení 6.A
Geologické cvičení 6.A
Geologické cvičení 6.A