V průběhu měsíce února se uskutečnilo školní kolo Soutěže ve francouzském jazyce.

Po změně pravidel se letos utkali francouzštináři pouze v kategorii ZŠ – žáci kvarty a SŠ – studenti vyššího gymnázia. Písemnou část soutěže (poslech a porozumění textu) si vyzkoušeli všichni francouzštináři, ústní část pak ti nejlepší.

Výsledky soutěže

Kategorie ZŠ (všichni 4. A):
1. místo Robert Bičík
2. místo Matilda Tomášková
3. místo Ema Zemánková
4. místo Barbora Zítková

Kategorie SŠ:
1. místo Matylda Ferbasová 5. A
2. místo Barbora Braunová 2. C
3. místo Filip Bičík 5. A
4. místo Eliška Trakalová 2. C

Všem účastníkům soutěže patří obdiv za hezké výkony a dvěma nejlepším v každé kategorii přejeme
hodně štěstí v krajském kole, které se uskuteční 25. března v Liberci.

Merci, bon courage et bonne chance!

Martina Drahoňovská