V pátek 26. ledna se nám dodatečně podařilo zorganizovat školní kolo Olympiády v anglickém jazyce i v nejstarší kategorii, nově označované jako Kategorie G.

V této kategorii mohou soutěžit studenti 1. až 3. ročníků vyššího gymnázia, kteří nežijí v rodinách, v nichž je komunikačním jazykem daný cizí jazyk, žáci ze škol, v nichž je nadpoloviční část výuky realizována v daném cizím jazyce, a žáci, kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě v posledních třech letech.

Účast byla vysoká, úroveň předvedených výkonů nadprůměrná a to i přes značnou obtížnost v úvodním testu.

Výsledky školního kola v kategorii G (1. C, 2. C, 3. C, V., VI., VII.)

1. Martin Drobník
2. Albert Šťastný
3. Kryštof Kvapil

Rádi bychom ocenili i kvalitní výkony ostatních finalistů, kteří postoupili do ústního kola. V abecedním pořadí:

Martin Marek, Jáchym Matějka, Martin Milkovič a Veronika Podzemská

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům přejeme úspěch i v dalších kolech.

KAJ

Olympiáda AJ vyšší gymnázium
Olympiáda AJ vyšší gymnázium