V pondělí 17. 4. 2023 se naše třídy 3.C a 7.A, za doprovodu pana profesora Mlejnka, paní profesorky Křapkové a paní profesorky Dušákové, vydaly na exkurzi do města Liberec.

Naší první zastávkou byla liberecká Nová synagoga, jejíž budova je v dnešní době součástí Krajské vědecké knihovny. Součástí naší prohlídky byla i přednáška, během které jsme se dozvěděli něco málo o historii této nové, ale zároveň i původní Staré synagogy, která byla během Křišťálové noci roku 1938 vypálena, o nejvýznamnějších židovských svátcích a zvycích nebo samotných principech židovské víry. Dále jsme se přesunuli k budově Finančního úřadu pro Liberecký kraj, kde nás chvíli nato čekalo menší nahlédnutí do prostorů úřadu a přednáška o mnoha aspektech financí. Velmi stručně jsme byli uvedeni do finanční gramotnosti z pohledu studentů, také jsme se dozvěděli o jednotlivých složkách daní a státního rozpočtu, stejně tak jako o práci úředníka na finančním úřadě obecně.

Po vstřebání tolika nových informací jsme již jen doplnili síly v centru města a vydali se poté vlakem nazpět do Turnova.

Bára Honzáková, septima

Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A
Liberec 7.A