Poslední týden výuky završili žáci prvního ročníku anglickou debatou. Utkalo se osm týmů z obou jazykových skupin a debatovalo se na témata "Should Public Transport Be Free for

Students?" a "Should Girls and Boys Compete Together in Sports?" Sledovali jsme kultivovanou a dobře vyargumentovanou debatu, ve které týmy nejdříve nasbíraly zkušenosti, aby je v pozdějších kolech dobře zúročily a, jak věříme, založili jsme novou tradici, na kterou chceme alespoň ve výuce angličtiny navázat. Blahopřejeme všem zúčastněným.

Kab AJ

2022-06-21 Debatní liga Aj
2022-06-21 Debatní liga Aj
2022-06-21 Debatní liga Aj
2022-06-21 Debatní liga Aj