Filip Šimek ze 4.C a Pavel Halama z 8.A postoupili do krajského kola MO-P.

V domácím kole soutěžící řešili 4 úlohy – dvě praktické a dvě teoretické. V praktických úlohách odevzdávali zdrojové kódy programů přímo do odevzdávacího systému, který programy přímo spustil a otestoval na připravených datech. Body byly přiděleny, pokud program dal správný výsledek ve stanoveném čase. Teoretické úlohy pak řešitelé psali na papír či do textového editoru a body pak udělili pořadatelé na základě pročtení odevzdaných řešení.

Do krajského kola postoupil každý, kdo získal v domácím kole alespoň 10 bodů ze 40, což svědčí o náročnosti soutěže a nutnosti samostudia nad rámec běžné střední školy. Gratulujeme oběma našim postupujícím a přejeme úspěch v dalším kole. Krajské kolo proběhne v úterý 17. 1. 2023.

Web soutěže, výsledková listina domácího kola.