Ve středu 7. prosince se studenti dějepisného semináře po týdnu opět vypravili do Muzea Českého ráje v Turnově.

Pracovnice Národního památkového ústavu v Liberci Mgr. Petra Šternová seminaristy provedla svou nejnovější výstavou "Krýšem krážem Turnovem." Turnovský stavitel a architekt Vladimír Krýš (1897-1951) patří mezi naše přední architekty meziválečného období. Našemu městu vtiskl v tomto období výraznou tvář, když zde realizoval více jak 150 projektů. Mezi nejznámější patří Husův sbor v Husově ulici, vila Františka Loumy na Zelené cestě čp. 858, vila kamnáře Antonína Žáka v Bezručově ulici čp. 790 a Krýšova vlastní vila v Nádražní ulici čp. 1110. Nebránil se i projektování nájemních bytových domů, přístaveb, adaptací a realizaci industriálních staveb (např. obchodní skladiště Josefa Kvapila v Krátké ulici čp. 1293).

Po skončení prohlídky výstavy jsme navštívili interiér Husova sboru s dominantním svítícím čtyřmetrovým rubínovým křížem od Zdeňka Juny s motivy Ježíše Krista, Mistra Jana Husa, knížete Václava a věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Vladimír Krýš nebyl jen architektem a stavebním podnikatelem. Působil také jako stavební znalec v řadě stavebních řízení a byl členem městské regulační komise. Snad není tajemstvím, že v domech, které Vladimír Krýš projektoval, dnes například bydlí profesorka Pelcová a rodina manželů Novotných.

Mgr. Pavel Mlejnek, předmětová komise dějepisu

Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum
Vladimír Krýš muzeum