Pepa Otmar díky skvělým výkonům v krajském kole se probojoval do ústředního kola, které se konalo od 11. do 14. června v Hradci Králové.

Pořadatelem této soutěže byla Katedra pomocných věd historických FF Univerzity Hradec Králové. Ačkoliv to pro Pepu byla první zkušenost na takto prestižní soutěži, obstál v ní se ctí. Vybojoval krásné 14. místo. Děkujeme mu za skvělou reprezentaci školy. Nyní si můžete přečíst, jak sám Pepa hodnotil celou akci.

Dne 11. 6. 2023 okolo půl páté odpoledne jsem vystoupil z auta, rozloučil se s rodiči a ubytoval se na koleji uprostřed sídliště v Hradci Králové. Rychle jsem se seznámil se svými spolubydlícími, a jelikož jsem měl chvíli času, tak jsem i popřemýšlel, jaké štěstí vlastně mám, že jsem postoupil až do celostátního kola. Ten den mě naštěstí dále čekalo jen slavnostní zahájení, kde se nám soutěžícím představili organizátoři akce a porota, takže jsem se mohl večer věnovat posledním přípravám na soutěžní test, který následoval den poté ráno.

I když by se mohlo na první pohled zdát, že dějepisná olympiáda je poměrně rychlá akce, kde se napíše test, obhájí práce a jde se domů, tak opak je pravdou. Díky aktivitě organizátorů, což byli hlavně učitelé z filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, jsme zažili velké množství zábavných a poučných přednášek a doprovodných programů, jako například o historii Hradce Králové a Pardubic nebo o památkové péči za socialismu.

Soutěžní část dějepisné olympiády se skládala ze soutěžního testu a obhajoby práce, jež měli soutěžící vyhotovit a poslat zhruba měsíc před olympiádou. Po jejich absolvování musím konstatovat, že její obtížnost odpovídala celostátnímu kolu. Jsem rád za mnohé zkušenosti, které budu snad moci uplatnit v dalších ročnících této soutěže.

Na závěr bych chtěl hlavně poděkovat Univerzitě Hradec Králové za organizaci této soutěže, mým vyučujícím za pomoc s přípravou a také panu Tomsovi, který mi poskytl potřebné materiály k dokončení mé práce na téma Bažantnice u Loukova.

Josef Otmar (student 6. A) a Lenka Myslivcová (kabinet dějepisu)

DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar
DO celostátní kolo Otmar