Ve středu 3. května navštívily třídy 3.C a 7.A Památník Karla Čapka Na Strži u Staré Hutě a komunistický tábor nucených prací Vojna u Příbrami.

Exkurze započala v magickém prostředí Čapkova letního sídla Na Strži. Během necelých dvou hodin se naši studenti seznámili s životními osudy a především literárním dílem sedminásobného kandidáta Nobelovy ceny za literaturu. Expozice se také věnovala životu a práci Čapkovy ženy Olgy Scheinpflugové a rodinného přítele Ferdinanda Peroutky, který na Strž za manželi často dojížděl. V areálu památníku momentálně probíhá výstava o příteli Karla Čapka, generálu MUDr. Leopoldu Firtovi, hlavním lékaři Klapálkova Československého pěšího praporu 11 – Východního, který do dějin druhé světové války vstoupil hrdinskou obranou libyjského přístavu Tobruk v roce 1941.

Stejně dlouho strávený čas v památníku Vojna už tak příjemný a romantický nebyl. Největší tábor nucených prací v oblasti těžby uranu v komunistickém Československu, který fungoval v letech 1949 – 1961, nabízí svým návštěvníkům spíše negativní emoce. Nelidská práce v hlubinných dolech bez jakýchkoliv ochranných prostředků, zvýšená míra radiace, neutěšené hygienické podmínky, zima, špatná strava, šikana sadistických bachařů, spolužití s běžnými kriminálníky, vrahy, ale také s hitlerovskými válečnými zločinci a kolaboranty, tomu všemu byli zdejší, především pro režim nebezpeční političtí vězni vystaveni. Mezi zdejšími „mukly“ (muž určený k likvidaci – pozn. aut.) najdeme jména druhoválečných hrdinů generálů Chábery, Janouška, Pernického a Sedláčka, plukovníků Lysického, Ondráka, Pešty, Pukančíka, Raichla a Zelenky, spisovatelů Karla Pecky, Zdeňka Rotrekla a Jiřího Stránského nebo hokejového reprezentanta a mistra světa z let 1947 a 1949 Augustina Bubníka. V tomto temném seznamu nechyběli také vědci, umělci, církevní hodnostáři a prvorepublikoví politici. Od roku 2001 je areál tábora, který je pobočkou Hornického muzea v Příbrami, prohlášen kulturní památkou.

Mgr. Pavel Mlejnek, předmětová komise dějepisu, třídní 7.A

Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A
Strž-Vojna 3.C a 7.A