Ve středu 3. 5. jsme společně s tercií a kvartou navštívili Centrum současného umění DOX v Praze.

Po rozdělení na hudebně a výtvarně zaměřené skupiny na nás čekal program DJ Kurátor a Umění v kapse s průvodkyněmi. Prohlédli jsme si výstavu „How can I help you?“ Krištofa Kintery. Měli jsme možnost vcítit se do role umělce i kurátora výstavy. Zkusili jsme z odpadu sestavit vlastní originální díla, o kterých jsme pak společně diskutovali a porovnávali je s díly Kinterovými (výtvarná skupina). Vedle toho jsme prezentovali i vlastní kurátorské koncepce (hudební skupina). Nakonec jsme si prošli ostatní výstavy v galerii a podívali se dovnitř známé Vzducholodě Gulliver. Celý den jsme si společně užili a těšíme se na další výtvarnou exkurzi.

Julie Pospíšilová a Michaela Vinšová, 6. A

Centrum DOX
Centrum DOX
Centrum DOX
Centrum DOX
Centrum DOX
Centrum DOX
Centrum DOX
Centrum DOX
Centrum DOX
Centrum DOX
Centrum DOX
Centrum DOX