Začátek měsíce května strávila naše třída 2.C v terénu. Předmětem geologicko-geografické části bylo poznávání georeliéfu Turnova a předmětem biologické části byli obojživelníci a jejich životní prostředí.

Ve čtvrtek 2.května jsme se vydali v doprovodu paní profesorky Drahoňovské a pana profesora Sádka na průzkum Klokočských skal. Během cesty do jeskyní jsme viděli spoustu vyhlídek, ze kterých jsme mohli pozorovat celý Turnov, ale hlavní dobrodružství započalo teprve v jeskyních. Prozkoumali jsme každou skulinku a nacházeli nové a nové východy.

V pátek 3.května nás čekal výlet ke třem rybníkům v doprovodu paní profesorky Drahoňovské a paní profesorky Vavřichové. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o životě žab a jejich ochraně. První část exkurze byla plná zajímavého vyprávění a v druhé části došlo i na praxi. Měli jsme možnost lovit v rybnících a tůňkách různé druhy žab, pulce, larvy komárů, vodní hmyz a prozkoumávat je.

Celá exkurze byla velice zajímavá a vrátila nás do období dětství. Děkujeme.

Anna Marie Kněbortová, 2.C

Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C
Geologie biologie geografie 2.C