Ve středu 30. listopadu navštívili frekventanti dějepisného semináře z 3.C a 7.A Muzeum Českého ráje v Turnově.

Tamním průvodcem jim byl Mgr. Pavel Jakubec, autor právě probíhající výstavy "Doba cihelná v Turnově", vedoucí Okresního archivu v Semilech a také absolvent naší školy (MR 1997). Poutavým a odborně velmi fundovaným způsobem provedl naši výpravu dějinami cihlářství v Čechách s akcentem k našemu regionu a městu. Velmi cennými byly rovněž autorovy poznámky, které odkrývaly souvislosti a vazby do oblasti architektury, dějin umění a ekonomiky. Nechyběla ani sběratelská odbočka vycházející z autorových několikaletých zkušeností. Jsme rádi, že se nám daří úspěšně rozvíjet spolupráci s historiografickými institucemi Českého ráje. Děkujeme Pavlu Jakubcovi za čas nám věnovaný, je téměř jisté, že se vbrzku do turnovského muzea opět vydáme.

Mgr. Pavel Mlejnek, předmětová komise dějepisu

Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum
Doba cihelná muzeum