Ve čtvrtek 4. dubna uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL zajímavou besedu s Vladimírem Dzurem.

Bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN Vladimír Dzuro přijel do Liberce besedovat se studenty v tomto školním roce už podruhé a opět to bylo velmi zajímavé setkání. Beseda doplněná několika unikátními videi z doby občanské války v bývalé Jugoslávii trvala více než tři hodiny, což nikomu z přítomných nevadilo. V přednáškovém sále se tak sešli současní studenti dějepisného semináře s několika našimi absolventy, kteří v současnosti studují dějiny na Technické univerzitě v Liberci.

Mgr. Pavel Mlejnek, předmětové komise dějepisu a zeměpisu

Dzuro OSN
Dzuro OSN
Dzuro OSN
Dzuro OSN
Dzuro OSN
Dzuro OSN
Dzuro OSN
Dzuro OSN
Dzuro OSN
Dzuro OSN
Dzuro OSN
Dzuro OSN