Škola podporuje studenty, kteří mohou a chtějí studovat více a do hloubky. Nabízíme a podporujeme účast ve specializovaných online kurzech, soustředěních a seminářích. K tomu, aby se na žáka vztahovala podpůrná opatření podle zákona o společném vzdělávání, musí jejich potřeba být doložena zprávou školského poradenského zařízení (PPP). Potřebujete-li poradit, jak postupovat, kontaktujte výchovnou poradkyni. O účasti v kurzech a jiných formách rozšířeného vzdělávání informujte školu prostřednictvím výchovné poradkyně, tamtéž se obracejte pro rady a podporu.

Na tomto místě najdete odkazy na kurzy a jiné vzdělávací akce pro nadané a motivované studenty, kteří chtějí zkusit něco navíc.

www.talnet.cz – online kurzy v ČJ, zdarma, začínají 10. 10. 2016
www.ctm-academy.cz – online kurzy, letní škola, objevitelské soboty, vše v AJ, pořádají americké univerzity, placené, před přihlášením určitě konzultuj s VP!
www.osf.cz – vypisuje stipendia na studium SŠ v zahraničí
detskauniverzita.tul.cz/kurzy – přihláška spěchá, kurzy se rychle plní
www.talentovani.cz/aktivity
www.vctu.cz – kurzy pod nosem!
www.experience-cambridge.org – iniciativa českých a slovenských studentů Cambridge University pod názvem „Experience Cambridge“.  Tato nabídka umožní nadaným studentům středních škol poznat jednu z nejprestižnějších světových Universit a inspirovat je při výběru vysoké školy. Vybraní středoškolští studenti budou mít možnost strávit 4 dny na universitě v Cambridge a spolu se svým mentorem z řad stávajících českých a slovenských studentů navštívit přednášky a poznat studentský život university.
www.geniuslogicus.eu – mezinárodní logická soutěž; uzávěrky přihlášek do 30. 10. 2016
www.rcptm.cz – Regionálně centrum pokročilých technologií a materiálů (nanotechnologie); 2. 11. 2016 přednáška, 1. až 4. 11. 2016. prohlídky centra
www.yodamentorship.cz – neziskový projekt, který se snaží propojit nadané a aktivní české středoškoláky s mladými profesionály a úspěšnými českými studenty českých i zahraničních univerzit. Tisková zpráva.
další odkazy na zajímavé akce
Matematicko-fyzikální fakulta chystá mnoho zajímavých akcí a aktivit pro střední a základní školy, učitele i širokou veřejnost

www.mff.cuni.cz/verejnost/hrom/ – termíny akcí jako je Den otevřených dveří, Jeden den s fyzikou, Vědohraní, Matematická soutěž Náboj, Fyziklání online a další. Novinkou letošního roku je, že bude sloučen "Jeden den s informatikou" a "Jedna noc s informatikou a matematikou" do "Jednoho dne s informatikou a matematikou" (JNIM). JNIM jsme naplánovali na 1. 2. 2017. Termíny a umístění některých akcí se mohou v průběhu roku změnit, i když se snažíme, aby se to dělo jen zřídka. Můžete tedy sledovat stránku, kde je Kalendář zážitků dynamicky upravován v průběhu roku, či případně přímo stránky akcí, na něž na těchto stránkách naleznete odkazy: ovvp.mff.cuni.cz/wiki/