5. prosince 2022 v 16.00 hod.
pro uchazeče o osmileté studium

6. prosince 2022 v 16.00 hod.
pro uchazeče o čtyřleté studium

Chcete se přijít podívat přímo do výuky?

Prostřednictvím své základní školy si můžete domluvit exkurzi na našem gymnáziu.

Navštívíte 4 vyučovací hodiny ve vybraných třídách, prohlédnete si areál školy, "nasajete" atmosféru střední školy, zažijete jeden reálný den na GyTu.

Těšíme se na vás.