Koncepce školního poradenského pracovištěAktuální situace poradenských služeb na škole od školního roku 2019/20

Na Gymnáziu Turnov působí školní metodik prevence, výchovný poradce/kariérový poradce a školní psycholog (0,5 úvazku).

Klientem je primárně žák, nicméně mohou jím být samozřejmě i jeho zákonní zástupci či pedagogičtí pracovníci Gymnázia Turnov.

Tým školního poradenského pracoviště:

Cíle školního poradenského pracoviště

Činnost členů týmu školního poradenského pracoviště

(činnost se řídí vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

Školní psycholog

provádí základní diagnostiku vzdělávacích a výchovných problémů žáků,

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

Úplná verze koncepce ŠPP je ke stažení zde.