Pečujeme o nadanéŠkola podporuje studenty, kteří mohou a chtějí studovat více a do hloubky. Nabízíme a podporujeme účast ve specializovaných online kurzech, soustředěních a seminářích. K tomu, aby se na žáka vztahovala podpůrná opatření podle zákona o společném vzdělávání, musí jejich potřeba být doložena zprávou školského poradenského zařízení (PPP). Potřebujete-li poradit, jak postupovat, kontaktujte výchovnou poradkyni. O účasti v kurzech a jiných formách rozšířeného vzdělávání informujte školu prostřednictvím výchovné poradkyně, tamtéž se obracejte pro rady a podporu.

Na tomto místě najdete odkazy na kurzy a jiné vzdělávací akce pro nadané a motivované studenty, kteří chtějí zkusit něco navíc.

další odkazy na zajímavé akce

Matematicko-fyzikální fakulta chystá mnoho zajímavých akcí a aktivit pro střední a základní školy, učitele i širokou veřejnost

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/hrom/ – termíny akcí jako je Den otevřených dveří, Jeden den s fyzikou, Vědohraní, Matematická soutěž Náboj, Fyziklání online a další. Novinkou letošního roku je, že bude sloučen "Jeden den s informatikou" a "Jedna noc s informatikou a matematikou" do "Jednoho dne s informatikou a matematikou" (JNIM). JNIM jsme naplánovali na 1. 2. 2017. Termíny a umístění některých akcí se mohou v průběhu roku změnit, i když se snažíme, aby se to dělo jen zřídka. Můžete tedy sledovat stránku, kde je Kalendář zážitků dynamicky upravován v průběhu roku, či případně přímo stránky akcí, na něž na těchto stránkách naleznete odkazy: https://ovvp.mff.cuni.cz/wiki/