Zájmová činnostGymnázium nabízí všem studentům různé zájmové aktivity. Do školy zveme zajímavé hosty, s kterými mohou studenti diskutovat. Organizujeme tematické semináře a přednášky se známými osobnostmi kulturního a vědeckého světa.

Přednášky jsou zaměřeny nejen na kulturní a společenské problémy, ale i na profesionální orientaci, mediální výchovu, historii, regionální problematiku, ekologickou a geografickou tematiku, hudbu a film. Významné místo zaujímá také drogová prevence.

Zájmové kroužky

Sportovní hry

Pěvecký sbor Gymnázia Turnov

Dramatický kroužek

Nepovinné předměty

Studenti si mohou zvolit kterýkoli seminář navíc jako nepovinný. Vybírají si především jazykové konverzace, programování apod.

Nabízíme další jazyk – latinu, ruštinu, …

Klub mladých diváků

Nabízíme dva cykly divadelních představení v pražských divadlech pro žáky nižšího gymnázia a studenty vyššího gymnázia. Plánovaná představení jsou zde.

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.

Gymnázium úzce spolupracuje v zájmové oblasti se Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s., které se zaměřuje  v rámci Talentcentra na rozvoj nadaných žáků a studentů.

Studenti mohou navštěvovat za zvýhodněné ceny celoroční kurzy jazyků a mohou se dále zdokonalovat v anglickém, německém, ruském, francouzském, španělském a čínském jazyce.

 

Již od primy se mohou hlásit na speciální programy pro talentované žáky, které se zaměřují na rozvoj matematických, přírodovědných a humanitních dovedností:

Programování je hra

Tajemný svět dějů

Tvůrčí psaní

Matematika s Klokanem

Fyzika za školou

Automotive workshopy

 

Pro vyšší gymnázium je určený projekt Otvíráme dveře do světa vědy, který vznikl ve spolupráci s TU Liberec, střediskem TOPTEC (pracoviště AV ČR), iQLANDIÍ a firmou Mahle Behr Mnichovo Hradiště.

 

Více informací naleznete na www.vctu.cz/t-centrum