Přijímací řízeníPřijímací řízení na Gymnázium Turnov se řídí aktuálně platným školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

Otevírané obory pro školní rok 2022/2023:
Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – bude přijato 30 žáků
Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – bude přijato 30 žáků

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky

čtyřleté studium – 1. řádný termín – 12. dubna 2022

čtyřleté studium – 2. řádný termín – 13. dubna 2022

osmileté studium – 1. řádný termín – 19. dubna 2022

osmileté studium – 2. řádný termín – 20. dubna 2022

 

Kritéria pro jednotlivé obory jsou zveřejněna zde.

Přihlášky lze podávat do 1. března 2022. Na přihlášce nemusí být vyplněn závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (60 minut) a z matematiky (70 minut). Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdají společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Podrobné informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT zde.

Testová zadání pro procvičování jsou k dispozici zde.

Tiskopis přihlášky je ke stažení zde a návod na vyplnění je zde.