Pečeme pro Ukrajinu

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 v 9:40 h proběhne v odpočinkovém prostoru školy (2. patro) 2. ročník akce "Pečeme pro Ukrajinu". Výtěžek akce bude převeden na obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni.

Předem děkujeme za podporu.

Školní parlament GyTu