Uchazeči o studium

 • Výsledky přijímacích zkoušek

  Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny v pátek 28. 4. 2023 v 15.00 hod. pod níže uvedeným odkazem.

  Případné diplomy ze soutěží a olympiád lze doložit nejpozději do pátku 28. 4. 2023 do 14.00 hod.


  Pro přijaté uchazeče

  Rozhodnutí o přijetí se nezasílá.

  Zápisový lístek doručte do školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků (tj. do 16. 5. 2023).


  Pro nepřijaté uchazeče

  Rozhodnutí o nepřijetí si můžete osobně vyzvednout ve studovně školy v úterý 2. 5. 2023 od 7.30 do 15.00 hod. Odvolání můžete podat obratem přímo na místě.

  Nevyzvednete-li si rozhodnutí osobně, bude odesláno poštou. Odvolání v tom případě můžete podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Klub mladých diváků

 • Klub mladých diváků

  Nižší gymnázium

  Datum: 25. 5. 2023 (čtvrtek)

  Představení: Danny Smiřický
  Divadlo na Vinohradech

  Odjezd: ve 12.15 hodin od školy
  Začátek představení: v 15 hodin

  Předpokládaný návrat: v 19.30 hodin na Terminál nebo autobusové nádraží Na Lukách


  Datum: 9. 6. 2023 (pátek) – náhradní termín za zrušené představení

  Představení: Zítra swing bude znít všude / M. Vačkář, O. Havelka
  Divadlo ABC

  Odjezd: v 16.00 hodin z autobusového nádraží Na Lukách
  Začátek představení: v 19 hodin

  Předpokládaný návrat: ve 23.30 hodin na Terminál nebo autobusové nádraží Na Lukách


  Vyšší gymnázium

  Připravujeme.

Školní parlament

 • Pečeme pro Ukrajinu

  Pečeme pro Ukrajinu

  Ve čtvrtek 20. dubna 2023 v 9:40 h proběhne v odpočinkovém prostoru školy (2. patro) 2. ročník akce "Pečeme pro Ukrajinu". Výtěžek akce bude převeden na obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni.

  Předem děkujeme za podporu.

  Školní parlament GyTu

 • Opakování volby nového zvonění

  Ve čtvrtek 8. prosince se sešel školní parlament, aby projednal nové školní zvonění. Parlament se rozhodl vyřadit vítěznou nahrávku od Kanye West, jelikož většina odhlasovala, že není vhodné, aby se škola prezentovala nahrávkami od autora, jež otevřeně podněcuje rasovou nesnášenlivost. Volba nového zvonění proběhne znovu v týdnu od 12. do 16. prosince. Nahrávky zůstávají, až na dříve zmíněnou, stejné. Za účelem zajištění větší objektivnosti hlasování bude volba realizována v prostředí systému Moodle. O volbě vás bude parlament informovat školním rozhlasem.