Identifikační údaje a kontakty
 
Hledat  


Bakaláři web. aplikace


Předpověď počasí

Radar bouřky


Přihlášení


 Zapomněli jste heslo?

 Chcete být nový uživatel?
  Zaregistrujte se!

Maturita

Verze pro tisk Zavřít stránku

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury

Pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury stanovuje ředitel školy po projednání v komisi českého jazyka a literatury Školní seznam literárních děl pro oktávu a 4.ročník. Tento seznam je platný pro maturity konané v roce 2017, tedy pro jarní i pro podzimní zkušební období. Ze školního seznamu si každý maturant vybere 20 literárních děl podle pokynů uvedených v dokumentu. Seznam vybraných literárních děl odevzdá prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka a literatury řediteli školy nejpozději do 31. března 2017 pro jarní zkušební období a nejpozději do 30. června 2017 pro podzimní zkušební období.

Školní seznam literárních děl pro 8. A a 4. C pro školní rok 2016/2017 zde.

Rozhodnutí ředitele o nabídce povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2016 podle rámcového a školního vzdělávacího programu a rozhodnutí o formě a tématech těchto zkoušek

V souladu s §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodl ředitel školy takto:

  1. V profilové části maturity budou maturanti v roce 2017 skládat  2 povinné zkoušky a mohou vykonat až dvě nepovinné zkoušky (není to však jejich povinností). Pro profilovou část maturitní zkoušky vybírají maturanti předměty z nabídky stanovené v bodě 7, resp. 8 tohoto rozhodnutí.
  2. Pokud žák pro maturitu v roce 2017 zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět matematiku, musí v profilové části v povinné zkoušce maturovat alespoň z jednoho cizího jazyka.
  3. Pokud žák pro maturitu v roce 2017 zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět cizí jazyk, může z tohoto jazyka maturovat také v profilové části, pouze však v nepovinné zkoušce.
  4. Pokud žák pro maturitu v roce 2017 zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět matematiku, může z tohoto předmětu maturovat také v profilové části, pouze však v nepovinné zkoušce.
  5. Do nabídky nepovinných maturitních zkoušek zařazuje ředitel školy také výběrovou zkoušku z matematiky – Matematika+. Tuto zkoušku zajišťuje společnost CERMAT a žáci ji mohou konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2017. Zkouška proběhne formou didaktického testu.
  6. Zkoušky profilové části maturity proběhnou v roce 2017 formou ústních zkoušek před zkušební komisí s výjimkou předmětu výtvarná výchova. Maturitní zkouška z předmětu výtvarná výchova proběhne kombinací dvou forem zkoušky, a to formou ústní zkoušky před zkušební komisí a formou obhajoby maturitní práce před zkušební komisí.
  7. Žáci 4.C (obor 79-41-K/41 gymnázium) si mohou v profilové části maturitní zkoušky vybrat z nabídky následujících předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova, informatika a programování.
  8. Žáci 8.A (obor 79-41-K/81 gymnázium) si mohou v profilové části maturitní zkoušky vybrat z nabídky následujících předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova, informatika a programování.
  9. Schválená témata zkoušek z jednotlivých předmětů profilové části maturitní zkoušky jsou pro maturanty k dispozici na webových stránkách školy (intranet H:/predmety). Témata jsou platná pro jarní i podzimní období maturitních zkoušek. Podrobnosti k výběrové nepovinné zkoušce Matematika+ jsou k dispozici na webových stránkách www.novamaturita.cz.

Turnov, 1.9. 2016

Mgr. Miroslav Vávra, ředitel školy v.r.

 

Schválená témata zkoušek jsou ke stažení zde.

  

Archiv článků


© 2007 - 2016 Gymnázium Turnov gytu[zavinac]gytu.cz