Identifikační údaje a kontakty
 
Hledat  


STRAVA.cz

Přihlašování do 13.40 h!

strava.cz 

přihlásit se >>>

jak se přihlásit >>>Předpověď počasí
Radar bouřky

Přijímací řízení

Verze pro tisk Zavřít stránku

Aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete v tomto článku.

Přijímací řízení na Gymnázium Turnov se řídí aktuálně platným školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

Otevírané obory pro školní rok 2021/2022:
Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – bude přijato 30 žáků
Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – bude přijato 30 žáků

Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna zde.

Přihlášky lze podávat do 1. března 2021. Na přihlášce nemusí být vyplněn závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat osobně v kanceláři školy v pracovní dny od 8:00 do 14:00, poslat poštou jako doporučené psaní nebo do datové schránky: fcakkij

 

Řádné termíny jednotných přijímacích zkoušek:
Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81)
1. řádný termín: 14. dubna 2021 5. května 2021
2. řádný termín: 15. dubna 2021 6. května 2021
Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41)
1. řádný termín: 12. dubna 2021 3. května 2021
2. řádný termín: 13. dubna 2021 4. května 2021

 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (70 minut) a z matematiky (85 minut). Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdají společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Podrobné informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT zde.

Testová zadání pro procvičování jsou k dispozici zde.

Tiskopis přihlášky je ke stažení zde a návod na vyplnění je zde.

  

Archiv článků


© 2007 - 2019 Gymnázium Turnov webmaster[zavinac]gytu.cz