Identifikační údaje a kontakty
 
Hledat  


Bakaláři web. aplikace


Předpověď počasí

Radar bouřky


Studenti - Volba povolání

Verze pro tisk Zavřít stránku

Co mohu udělat já?

Odpovědět si na základní otázky:

Chci studovat nebo začít vydělávat, případně založit rodinu? Jaké má každá z těchto variant výhody z dlouhodobého hlediska? Uvědomuji si, že jako absolvent gymnázia nemám žádnou praktickou kvalifikaci a nějaký druh dalšího vzdělání je nezbytný? Budu tedy dobře zvažovat druh a délku školy s ohledem na předchozí.

Jaké jsou moje zájmy?

Jaké jsou moje silné stránky?

Mám nějaká zdravotní omezení? Jestliže ano, musím se pídit po informacích a zjišťovat, zda mě budou v oborech mého zájmu omezovat a jak?

Jaké jsou moje studijní výsledky, moje nasazení a motivace studovat? Studijní výsledky jsou poměrně dobrým vodítkem, jestliže v nich dokážeme promítnout také úsilí, s jakým jich bylo dosaženo. Dobré studijní výsledky ze střední školy svědčí obvykle o zvládnuté pracovní metodě a motivaci, ne pouze o schopnostech. Jestliže studuji s velkým nasazením a výsledky jsou průměrné nebo podprůměrné, měl bych uvažovat o možnosti, že mým schopnostem bude odpovídat méně náročné teoretické studium, budu zvažovat praktičtější bakalářské obory, soukromé školy, VOŠ apod. a zjišťovat si informace o nich. Jestliže jsem nadaný a výsledky neodpovídají schopnostem, ptám se sám sebe, jestli v sobě najdu motivaci studovat a v neposlední řadě jak mě omezují mezery ve znalostech, které jsem ve svém vzdělání dopustil. Další studium mě zcela jistě vystaví také zátěžovým situacím, bude třeba zvládnout velké množství studijního materiálu, osobní podpora od vyučujících bude zejména v počátku studia velmi malá a s velkou pravděpodobností také v průběhu studia zakusím neúspěch. Umím řešit takové situace, mám vytrvalost a houževnatost, které budu potřebovat?

Jaké finanční zatížení pro moji rodinu bude moje studium představovat a jak mohu řešení této situace přispět? Mohu na soukromé škole vydělat část školného na praxi? Kolik si mohu vydělat na brigádách? Hledám brigády, kde budu pracovat jen fyzicky, nebo budou spojeny s oborem mého studia, případně mohu prodat něco, co umím (počítačové dovednosti, korektury, doučování...) Kde a jak draze budu bydlet, kolik bude stát dojíždění?

Vím o všech možnostech? Je možné, že existují ještě nějaké jiné možnosti mého uplatnění, než o kterých vím? Hledám v seznamu studijních oborů, v časopise Student In, případně zkusím webové stránky, které obsahují seznamy povolání: www.ISTP.cz – kartotéka typových pozic vč. informací o průměrném platu, velmi úřednické zpracování, www.gwo.cz – různé klíče- např. podle charakteru činnosti, předmětu práce, vyučovacích předmětů, příbuzných profesí apod.

Vyberu si několik možností, zjišťuji si jejich plusy a minusy, vše si přehledně píšu na papír.

Sháním informace – dny otevřených dveří, časopis Student In stránky škol, čtu zprávy od vých. Poradce na školním E-mailu (předposlední a poslední ročník). Sháním známé, kteří danou školu studují, ukončili nebo pracují v oboru a vyptávám se.

Sestavím si plán podle čeho se rozhodnu a co budu dělat pokud něco nevyjde.

Co mi nabídne škola?

Kromě nabídky předplatného časopisu Student In a Učitelských novin se seznamy studijních oborů jsou ve studovně také k dispozici tištěné informační a propagační materiály jednotlivých vysokých škol. V posledních dvou ročnících studia prostřednictvím školního e-mailu rozesílá vých. poradce elektronické informace a materiály tak, jak přicházejí od studijních oddělení fakult.

Individuální konzultace jsou možné v konzultačních hodinách nebo na základě dohody v předem domluvený čas.

Skupinové akce:

2. ročník a sexta  - návštěva Informačního střediska Úřadu práce v Semilech
3. ročník a septima  - studenti vyjíždějí na dny otevřených dveří jednotlivých škol a informují vých. poradce o svých poznatcích. Uvolňování podléhá běžným pravidlům školního řádu, tj. student požádá třídního učitele o uvolnění na DOD předem, po návratu je omluven vých. poradcem na základě rozhovoru o absolvovaném programu
 

 -

škola ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech nabízí možnost bezplatného vyšetření struktury a úrovně studijních předpokladů a následnou individuální konzultaci s psychologem nad výsledky testu. Veškerou manipulaci s testy a jejich interpretaci provádějí pracovnice poradny bez účasti školy, škola není informována o dosažených výsledcích, vyšetření tedy slouží výhradně studentům. Toto vyšetření je dobrovolné, avšak pokládáme za morální povinnost každého vyšetřovaného účastnit se pohovoru nad výsledkem tak, aby práce vložená do zadávání a vyhodnocování testu byla co nejlépe zúročena.
 

 -

podle struktury oborů, o které se ucházejí studenti daného ročníku bude uskutečněn Den pro volbu povolání, jehož organizační formy mohou být různé v závislosti na oborech (návštěvy na pracovištích, besedy s personalisty velkých firem, beseda s pracovníky personální agentury apod.)
   - studenti se naučí napsat strukturovaný životopis a dozvědí se, jak vytvářet své portfolio
 

 -

studenti mají prostor k práci na Internetu a s dalšími informačními zdroji s cílem vyhledat relevantní informace o daných oborech
 

 -

studenti absolvují besedu s pracovnicí IPS Úřadu práce o nových studijních oborech, aktuální situaci na trhu práce a právních aspektech ukončení studia, termínech přihlašování na jednotlivé druhy studijních oborů apod.
4. ročník a oktáva  - individuální konzultace
   - škola nabídne studentům tiskopisy přihlášek a potvrdí údaje v nich obsažené
 

 -

držíme našim absolventům palce a těšíme se, že nás budou informovat jak o výsledku přijímacího řízení, tak i o svém studiu a jeho průběhu. Tyto informace pak mohlou sloužit dalším uchazečům

Užitečné odkazy

Nabídky studijních oborů zasílané naší škole naleznete zde.

www.kampomaturite.cz

www.fakulta.cz

www.vysokeskoly.cz

www.studentin.cz

www.educity.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.scio.cz

www.jaktak.cz/rychla-prirucka/vysoka-skola.htm

článek na www.studentskemestecko.cz

přehled termínů DOD ve školním roce 2009/2010

  

Archiv článků


© 2007 - 2018 Gymnázium Turnov webmaster[zavinac]gytu.cz