Školní psycholog
Jana Brandejsová

Vážení rodiče, vážení učitelé, milí žáci,

jmenuji se Jana Brandejsová a od počátku září 2019 působím na této škole jako psycholožka. Mým cílem je, v rámci projektu ŠKOLA V AKCI II, pomáhat vytvářet příjemné školní prostředí, kde se děti i učitelé budou cítit dobře a spokojeně a kde se jim bude dařit. Jsem tu k dispozici pro žáky, jejich rodiče/zákonné zástupce a pro učitele. 

Jsem profesionál a díky tomu, že nemám učitelské povinnosti, mohu se na situace dívat jinak a přinášet tak nové pohledy, případně řešení. Poskytuji ve vaší škole bezplatně psychologické poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy a osobnostního rozvoje. Při vykonávání své profese jsme vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které mimo jiné patří zachovávání mlčenlivosti a diskrétnost.


Pro působení v rámci školy a práci se skupinami, třídami potřebuji od zákonných zástupců podepsat Informovaný souhlas s činností ŠPP (Školního poradenského pracoviště). Tento souhlas zákonní zástupci podepíší na začátku školního roku.

Souhlas s individuální psychologickou konzultací

Pro individuální práci s nezletilým žákem potřebuji souhlas jeho zákonného zástupce viz odkaz: (bude doplněn)

Individuální práce se žákem probíhá na základě předchozího písemného souhlasu zákonného zástupce žáka při osobním setkání. Je stanovena zakázka s náplní a cíli konzultací dítěte se školní psycholožkou, včetně frekvence setkávání a časového ohraničení. Výjimku tvoří poskytnutí krizové intervence žákovi, kdy je nejprve zajištěna bezpečnost dítěte, případně jeho okolí, a až následně jsou informováni zákonní zástupci. V době vyučování může žák navštívit školního psychologa pouze s vědomím vyučujícího učitele. Přestože je školní psycholog součástí školy, nemůže škola využívat závěry jeho šetření se žákem – se souhlasem zákonného zástupce získává škola pouze doporučení, jak s dítětem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu o těchto závěrech informovat sami.

 

Moje pracovna se nachází v přízemí školy – od hlavního vchodu vlevo na konci chodby.

Na konzultace je třeba se objednat přímo u mě (žáci, učitelé), nebo pomocí online rezervace. Pro rodiče jsem k dispozici nejlépe přes e-mail, výjimečně i telefonicky a taktéž pomocí online rezervace.

konzultační hodiny

PONDĚLÍ: 7:30 - 11:40 hodin
STŘEDA: 7:30 - 15:30 hodin
pokud potřebujete ráno dříve nebo odpoledne později,
lze předem domluvit jiný čas

kontakt

PhDr. Jana Brandejsová
kontakt: brandejsova@gytu.cz
tel: 724743107

S čím se můžete na školního psychologa obrátit

Studenti

Rodiče/zákonní zástupci

Pedagogové

 

Souhlas s individuální prací školního psychologa s žákem – Formulář k podpisu zákonným zástupcem – ke stažení ZDE