ProjektyLogo ESAIF

 

Název projektu: NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/19_078/0017282

• Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.

• Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.

• Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.

• Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.

• Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


 

Logo ESAIF

 

Název projektu: Škola v akci II

Registrační číslo projektu: CZ.

Projekt zaměřený na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků a studentů.

Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

 


 

Logo ESAIF

 

Název projektu: Škola v akci

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_035/0006197

Projekt zaměřený na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků a studentů.

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

 


 

Investice do rozvoje vzdelavani 

 

 

Název VZ: Zahraniční studijní pobyty pro žáky a učitele II.
Vyhlášení VZ dne: 11. 8. 2015
Lhůta pro podávání nabídek do: 24. 8. 2015 do 12.00 na adresu zadavatele - Jana Palacha 804, Turnov

 

> Soubory ke stažení <

 

> Výsledky výběrového řízení <

 

> Smlouva o zajištění služeb - Španělsko <

 

> Smlouva o zajištění služeb - SRN <

 

> Smlouva o zajištění služeb - Anglie <

 

> Smlouva o zajištění služeb shadowing <

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Název projektu:  Podpora jazykového vzdělávání žáků a učitelů

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1800

Název VZ: Zahraniční studijní pobyty pro žáky a učitele
Název zadavatele: Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
Vyhlášení VZ dne: 22. 6. 2015
Lhůta pro podávání nabídek do:  3. 7. 2015 do 10.00 hod, Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace

 

> Soubory ke stažení <

 

> Výsledek výzvy k podání nabídek <

 

> Zápis o posouzení a hodnocení nabídek <

 

> Smlouva s dodavatekem <

 


Digitální účební materiály

LogoEU

 

Na této stránce je zveřejněn seznam digitálních učebních materiálů vytvořených v rámci projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky (číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717) na základě výzvy EU peníze středním školám.

V tabulce je seznam sad DUM a anotace ke stažení. Kompletní DUMy je možno vyžádat e-mailem na adrese gytu[zavinac]gytu.cz

 

Šablona

Předmět

Tematická oblast

Ročník

Anotace

 II/2 Anglický jazyk Materiály pro New Cutting Edge Intermediate 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8  VY_22_INOVACE_2-2-01-Aj
 II/2 Anglický jazyk Doplňující materiály k učebnici Challenges 1 1/8  VY_22_INOVACE_2-2-02-Aj
 III/2 Francouzský jazyk Cvičení z fonetiky 4/4, 8/8  VY_32_INOVACE_3-2-01-Fj
 III/2 Dějepis Starověk – Řecko, Řím 1/4, 5/8  VY_32_INOVACE_3-2-02-D
 III/2 ICT Multimedia 3/8, 8/8, 4/4  VY_32_INOVACE_3-2-03-ICT
 III/2 Český jazyk Jazykové rozbory 1/8, 4/8  VY_32_INOVACE_3-2-04-Cj
 III/2 Anglický jazyk Historie a reálie USA 6/8, 2/4  VY_32_INOVACE_3-2-05-Aj
 III/2 Fyzika Optika 3/8, 3/4, 7/8, 4/4, 8/8  VY_32_INOVACE_3-2-06-Fy
 III/2 Chemie  Separační metody  1/4, 5/8, 2/4, 6/8  VY_32_INOVACE_3-2-07-Ch
 III/2 Biologie  Praktická cvičení  2/4, 6/8   VY_32_INOVACE_3-2-08-Bi
 III/2 Zeměpis Regiony Evropy 2/4, 3/4, 6/8, 7/8  VY_32_INOVACE_3-2-09-Z
 III/2 Dějepis Evropský středověk 5/8, 1/4, 6/8, 2/4  VY_32_INOVACE_3-2-10-D
 III/2 Matematika Stereometrie 3/4, 7/8  VY_32_INOVACE_3-2-11-M
 III/2 Český jazyk Literatura 19. století 6/8, 2/4  VY_32_INOVACE_3-2-12-Cj
 III/2 Matematika Výrazy 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 1/4  VY_32_INOVACE_3-2-13-M
 III/2 Český jazyk  Skladba  2/8, 3/8   VY_32_INOVACE_3-2-14-Cj
 III/2 Český jazyk Práce se slovem a větou 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4  VY_32_INOVACE_3-2-15-Cj
 III/2 Tělesná výchova Kompenzační cvičení 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 1/4, 6/8, 2/4, 7/8, 3/4, 8/8, 4/4  VY_32_INOVACE_3-2-16-Tv
 III/2 Anglický jazyk Challenges 3 3/8  VY_32_INOVACE_3-2-17-Aj
 III/2 Německý jazyk Cvičení z morfologie – úroveň A2 2/4, 6/8  VY_32_INOVACE_3-2-18-Nj
 III/2 Španělský jazyk  Slovesné časy  3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4  VY_32_INOVACE_3-2-19-Sj
 III/2 Základy společenských věd Filosofie  3/4, 7/8   VY_32_INOVACE_3-2-20-ZSV
 III/2 Výtvarná výchova Vývoj uměleckých směrů 1. poloviny 20. století 6/8, 2/4, 7/8, 3/4, 8/8, 4/4  VY_32_INOVACE_3-2-21-Vv
 IV/2 Matematika Analytická geometrie 3/4, 7/8  VY_42_INOVACE_4-2-01-M
 IV/2 Matematika Planimetrie 1/4, 5/8, 2/4, 6/8  VY_42_INOVACE_4-2-02-M