Úlohy z matematikyNa této stránce si můžete stáhnout zadání úloh, jejichž zvládnutí Vám usnadní start v prvním ročníku čtyřletého studia našeho gymnázia. Úlohy jsou rozděleny do sad po tematických celcích a nezahrnují veškeré učivo matematiky na základní škole.

Uchazečům doporučujeme vyřešení všech úloh. Zveřejněním příkladů podporujeme, ale nenahrazujeme přípravu k přijímacím zkouškám.

Při řešení nepoužívejte kalkulačku.

1. sada: Racionální čísla

2. sada: Mnohočleny

3. sada: Mnohočleny II 

4. sada: Lomené výrazy

5. sada: Pravoúhlý trojúhelník