Studenti - Volba povoláníCo mohu udělat já?

Odpovědět si na základní otázky:

Chci studovat nebo začít vydělávat, případně založit rodinu? Jaké má každá z těchto variant výhody z dlouhodobého hlediska? Uvědomuji si, že jako absolvent gymnázia nemám žádnou praktickou kvalifikaci a nějaký druh dalšího vzdělání je nezbytný? Budu tedy dobře zvažovat druh a délku školy s ohledem na předchozí.

Jaké jsou moje zájmy?

Jaké jsou moje silné stránky?

Mám nějaká zdravotní omezení? Jestliže ano, musím se pídit po informacích a zjišťovat, zda mě budou v oborech mého zájmu omezovat a jak?

Jaké jsou moje studijní výsledky, moje nasazení a motivace studovat? Studijní výsledky jsou poměrně dobrým vodítkem, jestliže v nich dokážeme promítnout také úsilí, s jakým jich bylo dosaženo. Dobré studijní výsledky ze střední školy svědčí obvykle o zvládnuté pracovní metodě a motivaci, ne pouze o schopnostech. Jestliže studuji s velkým nasazením a výsledky jsou průměrné nebo podprůměrné, měl bych uvažovat o možnosti, že mým schopnostem bude odpovídat méně náročné teoretické studium, budu zvažovat praktičtější bakalářské obory, soukromé školy, VOŠ apod. a zjišťovat si informace o nich. Jestliže jsem nadaný a výsledky neodpovídají schopnostem, ptám se sám sebe, jestli v sobě najdu motivaci studovat a v neposlední řadě jak mě omezují mezery ve znalostech, které jsem ve svém vzdělání dopustil. Další studium mě zcela jistě vystaví také zátěžovým situacím, bude třeba zvládnout velké množství studijního materiálu, osobní podpora od vyučujících bude zejména v počátku studia velmi malá a s velkou pravděpodobností také v průběhu studia zakusím neúspěch. Umím řešit takové situace, mám vytrvalost a houževnatost, které budu potřebovat?

Jaké finanční zatížení pro moji rodinu bude moje studium představovat a jak mohu řešení této situace přispět? Mohu na soukromé škole vydělat část školného na praxi? Kolik si mohu vydělat na brigádách? Hledám brigády, kde budu pracovat jen fyzicky, nebo budou spojeny s oborem mého studia, případně mohu prodat něco, co umím (počítačové dovednosti, korektury, doučování...) Kde a jak draze budu bydlet, kolik bude stát dojíždění?

Vím o všech možnostech? Je možné, že existují ještě nějaké jiné možnosti mého uplatnění, než o kterých vím? Hledám v seznamu studijních oborů, v časopise Student In, případně zkusím webové stránky, které obsahují seznamy povolání: www.ISTP.cz – kartotéka typových pozic vč. informací o průměrném platu, velmi úřednické zpracování, www.gwo.cz – různé klíče- např. podle charakteru činnosti, předmětu práce, vyučovacích předmětů, příbuzných profesí apod.

Vyberu si několik možností, zjišťuji si jejich plusy a minusy, vše si přehledně píšu na papír.

Sháním informace – dny otevřených dveří, časopis Student In stránky škol, čtu zprávy od vých. Poradce na školním E-mailu (předposlední a poslední ročník). Sháním známé, kteří danou školu studují, ukončili nebo pracují v oboru a vyptávám se.

Sestavím si plán podle čeho se rozhodnu a co budu dělat pokud něco nevyjde.

Co mi nabídne škola?

Výchovná poradkyně v průběhu školního roku umísťuje propagační materiály vysokých škol a další nabídky, týkající se volby povolání v tištěné podobě na nástěnku vedle kopírky v prvním patře školy, v elektronické podobě ve spolupráci se školní knihovnou na FB školy. Tamtéž funguje i skupina Z GyTu na vrchol, kde shromažďujeme zajímavé nabídky pro nadané žáky a zájemce o různé kurzy, stáže, semináře, informace Centra pro talentovanou mládež. Skupina je platformou, na které studenti mohou sami přikládat zajímavé odkazy, komentovat a přispívat. Ve škole distribuujeme tiskoviny typu Jak na VŠ, Kam po maturitě. V elektronické podobě jsou k dispozici též na FB školy. Na začátku školního roku doporučujeme studentům posledního ročníku prostřednictvím školní knihovny si objednat speciál Učitelských novin, který začátkem listopadu každý rok přináší kompletní přehled všech studijních oborů v ČR. Toto číslo je též k zapůjčení ve studovně nebo u VP.

v průběhu studia

3. ročník a septima

 4. ročník a oktáva

Užitečné odkazy

Nabídky studijních oborů zasílané naší škole naleznete zde.

www.kampomaturite.cz

www.fakulta.cz

www.vysokeskoly.cz

www.studentin.cz

www.educity.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.scio.cz

www.jaktak.cz/rychla-prirucka/vysoka-skola.htm

článek na www.studentskemestecko.cz

přehled termínů DOD ve školním roce 2009/2010