Identifikační údaje a kontakty
 
Hledat  


STRAVA.cz

Přihlašování do 13.40 h!

strava.cz 

přihlásit se >>>

jak se přihlásit >>>Předpověď počasí
Radar bouřky

Doplňovací volby do školské rady

téma článku: Stalo_se/2021-2022
uveřejněno: 02.09.2021

Ředitel školy vyhlašuje volby do rady školy na dvě uvolněná místa.


Ředitel školy vyhlašuje na 14. září 2021 doplňovací volby do rady školy na dvě uvolněná místa (zletilí žáci a zákonní zástupci). Zdůvodnění: zástupcem zletilých žáků v radě školy byl Kristián Šrajer, který úspěšně dokončil studium na naší škole. Po úspěšném absolvování svého syna přestala být zástupkyní zákonných zástupců paní Lucie Franců. Jejich místa se tím pádem uvolnila a je tedy třeba provést volbu zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Průběh volby: do pátku 10. září 2021 do 12.00 je možno doručit do kanceláře školy jména kandidátů (na nominační listině musí být uvedeny identifikační údaje kandidáta – jméno, datum narození, bydliště, to, zda jde o zletilého žáka, či zákonného zástupce nezletilého žáka). V úterý 14. 9. 2021 proběhnou vlastní volby ve dvou vlnách: mezi 9.40 a 10.00 mohou volit zletilí žáci, mezi 13.30 a 15.30 mohou volit zákonní zástupci nezletilých žáků. Každý volič musí být před volbou zapsán do voličského seznamu. Výsledky budou vyhlášeny do středy 15. 9. 2021 do 12.00 prostřednictvím webu školy.

Mgr. Miroslav Vávra, ředitel školy


Archiv článků


© 2007 - 2021 Gymnázium Turnov webmaster[zavinac]gytu.cz